هاست لینوکس ایران

ir-1

150 مگابایت فضا
تمام امکانات نامحدود
1 گیگابایت پهناد باند ماهیانه

ir-2

300 مگابایت فضا
تمام امکانات نامحدود
3 گیگابایت پهناد باند ماهیانه

ir-3

500 مگابایت فضا
تمام امکانات نامحدود
5 گیگابایت پهناد باند ماهیانه

ir-4

1000 مگابایت فضا
تمام امکانات نامحدود
10 گیگابایت پهناد باند ماهیانه

ir-5

2000 مگابایت فضا
تمام امکانات نامحدود
20 گیگابایت پهناد باند ماهیانه

ir-6

3000 مگابایت فضا
تمام امکانات نامحدود
پهناد باند ماهیانه بصورت نامحدود