هاست ارزان سی پنل آلمان

A-1

کنترل پنل Cpanel
نسخه PhP از 5.4 تا 7.3
به همراه گواهینامه SSl رایگان

 • 30 Ep
 • 1G Ram
 • 3m/s I/O
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 5 گیگابایت پهنای باند
A-2

کنترل پنل Cpanel
نسخه PhP از 5.4 تا 7.3
به همراه گواهینامه SSl رایگان

 • 30 Ep
 • 1G Ram
 • 3m/s I/O
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 10 گیگابایت پهنای باند
A-3

کنترل پنل Cpanel
نسخه PhP از 5.4 تا 7.3
به همراه گواهینامه SSl رایگان

 • 30 Ep
 • 1G Ram
 • 3m/s I/O
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 10 گیگابایت پهنای باند
A-4

کنترل پنل Cpanel
نسخه PhP از 5.4 تا 7.3
به همراه گواهینامه SSl رایگان

 • 30 Ep
 • 1G Ram
 • 3m/s I/O
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 50 گیگابایت پهنای باند